Değer Önerilerimiz

Ekosistem

Üreticiler, tarım işçileri, öğrenciler, uzmanlar, teknoloji firmaları ve devlet temsilcilerinin bir araya gelebileceği ofis/çalışma alanları

Yetkinlik Gelişimi

Tarım ve gıda konusunda ihtiyaç duyulan yeteneğin kazandırılması adına detaylı teknik ve uygulamalı eğitim paketleri

Dijital Tarım

En yeni dijital tarım uygulamalarının pratikte gösterileceği, açık/kapalı tarım alanları ,Dikey sera ,Teknoloji demo alanları

İnovasyon

Bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, dijital tarım uygulamaları ve tedarik zinciri için tasarlanmış laboratuvar ve atölye ortamı

Finansal Destek

Üreticilerin, projelerin ve girişimcilerin ihtiyaç duyduğu kısa ya da uzun dönem destekleri karşılamak adına özel ve devlet kurumları ile sunulan finansal ve kaynak desteği

Yönetişim

Tarım ve Gıda ekosistemini etkileyen regülasyonların, yönetmeliklerin takip edilerek proaktif olarak aksiyona dönüştürüldüğü bir alan

Agro Hub Odak Alanları

Bitkisel Üretim/Sebze

Domates, Kornişon, Biber, Bezeleye vb. Yetiştiriciliği

Yenilikçi Tarımsal Üretim Modelleri

Dikey Tarım, Sözleşmeli Tarım, Kurumsal Çiftçilik, Sürdürülebilir Tarım

Dijital Tarım

Bitki sağlığı takibi, gübreleme-sulama-ilaçlama yönetimi, uydu, erken uyarı ve iklim bilgilendirme teknolojileri

Tarım ve Gıda Tedarik Zinciri

Hammadde tedariği, İzlenebilirlik, Tedarik Sürecinin Kısaltılması

Temalarımız

Sürdürülebilirlik

İklim Değişikliği

Karbon Nötr Üretim

Suyun Etkin Kullanımı

Gıda Güvenliği ve Güvencesi

Yerel Ekonomik Büyüme

Küçük Çiftçinin Güçlendirilmesi

İstihdam Yaratma

Tarımda Teknoloji Yetkinliği

Agro Hub ile

Temel Hedeflerimiz

 • icon-white-artist3

  01.Kalite ve Verimlilik

  Çiftçilerimizin bilgilerini yenilikçi teknolojilerle harmanlayarak kalite ve verimliği arttırmak
 • icon-white-stats3

  02.Yetkinlik Gelişimi

  Yaşlanan tarım sektörüne genç nesillerimizi çekmek ve yetkinliklerini arttırmak
 • icon-white-process3

  03.Destek Modelleri

  Start Up’ları ve özellikle kadın girişimcilerimizi ve üreticilerimizi desteklemek
 • icon-white-enterprise3

  04.Su Yönetimi

  Tarımda suyun etkin ve verimli kullanımını sağlamak

Sonuç

Agro Hub ile sağlanacak çıktılar ve faydalar;

 • Agro Hub ekosistemi ile bilgi ve deneyim paylaşımı sağlanacak
 • Farklı yapıları bir arada toplayarak iş birliği, ortak proje ve çalışma fırsatları oluşturulacak
 • Teknoloji ve inovasyonlarla tarımda verimlilik ve kalite arttırılacak
 • Gençler arasında çiftçilik özendirilecek
 • Yeni nesil çiftçilik modeli geliştirilecek
 • Tarım sektörün ihtiyaç duyduğu yetenekli insan/çalışan profilleri kazandıracak
 • Alanımızda iyi uygulama örneklerini çoğaltılacak ve yaygınlaştırılacak
 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDGs) desteklenecek
 • Ülkemizin önemli sorunlarının çözümüne katkı sağlanacak

Agro Hub

Haberler