Agro Hub İle bilgi ve yetkinliklerinizi arttırın

Tarım ve gıda alanında ihtiyaç duyulan yetkinliğin geliştirilmesi, bilgi ve farkındalığın arttırılması için odak gruplara yönelik ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri Agro Hub Akademi kapsamında gerçekleştirilecektir.

Eğitimler için Agro Hub Linkedin hesabımızı takipte kalın.

Odak Grup

Çiftçiler

Dijital Tarım Uygulamaları

Sulama Sistemleri ve Teknolojileri

Gübreleme Sistemleri ve Teknolojileri

İlaçlama Sistemleri ve Teknolojileri

Toprak Koruma ve Hazırlıkları

Makine, Ekipman ve Teknolojiler

Hasat Kalitesi

Atık Yönetimi, Kayıpların Önlenmesi

Tarlada İş Sağlığı ve Güvenliği

Tarımsal Ekonomi Okur Yazarlığı

Odak Grup

Gençler

Dijital Tarım Okulu

Drone Kullanımı

Çevre Okur Yazarlığı

Tarımsal Ekonomi Okur Yazarlığı

Sürdürülebilirlik Okur Yazarlığı

Geleceğin Teknolojileri (Yeni Nesil Araçlar, Yöntemler, Teknolojiler)

Tarımsal Teknoloji Alanları, Tarımda Yeni Meslekler

Odak Grup

Start Up'lar

Tarımda Büyük Veri

Tarımda Yapay Zeka Uygulamaları

Tarımsal Ekonomi Okur Yazarlığı

Tarımsal Girişimcilik

Tarımda Pazarlama ve Markalaşma

Finansal Kaynaklara Ulaşım

Kadın Üretici ve Çiftçiler için Destek Programları

Odak Grup

Ekosistem

İzlenebilirlik Teknoloji ve Çözümleri

Tarladan Sofraya Sürdürülebilirlik Uygulamaları

Atık Yönetimi, Kayıpların Önlenmesi

Tarımda Cinsiyet Eşitliği

Hibe Programları

Tarım ve Gıda Sektöründe İstihdam Alanları, İhtiyaçlar ve Beklentiler