Agro Hub Nedir?

Agro Hub, tarım ve gıda tedarik değer zincirinde, çözüm ve yenilikleri hayata geçirmek üzere ilgili paydaşları bir araya getirip iş birliklerini sağlayan, birlikte başarma kültürü üzerine ekosistem oluşturan Tarım ve Gıda İleri Teknoloji Merkezi. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk sinerji iş modelidir.

Agro Hub ile merkezi, şeffaf, paylaşımcı bir model ile yepyeni bir yaklaşım geliştirilmektedir.

Agro Hub çatısı altında üniversite, kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, çiftçi dernek ve kuruluşları, Start Up gibi farklı yapılar ile geniş bir ekosistem oluşturulmaktadır.

Çalışmalar öncelikli olarak TAT Gıda ile sözleşmeli üretim yapan çiftçileri ile başlanmakla birlikte yapılacak çalışmalar, sadece TAT Gıda çiftçisine değil, bölgenin tarımsal olarak kalkınmasını sağlayacak tarımsal tedarik değer zincirinin teknolojik ve yenilikçi dönüşümüne etki edecektir.

Agro Hub’ da yapılacak çalışmalardan, başta çiftçiler olmak üzere gençlerin, Start Up’ların, kadın üretici ve girişimcilerin ve ekosistem paydaşlarının faydalanması hedeflenmektedir.  

Dijital Tarım teknoloji ve uygulamaların demo gösterimleri

Agro Hub Akademi ile Çiftçilerin, gençlerin, Start Up ’ların ve ekosistemin ihtiyaç duyduğu Eğitim Programları

Çiftçileri, Kadın Girişimci ve Üreticileri Destekleyen Programlar ve Etkinlikler

Tarım ve Gıda tedarik zincirine yönelik Start Up Programları

Ekosistemi açık alan fuarında buluşturan Dijital Tarla Günleri

Sektörün ve paydaşları Bilgilendirme ve Farkındalık Paylaşımları

Misyon

Tarladan sofraya sağlıklı ve sürdürülebilir gıda üretim zincirinde, teknolojisini kendi üreten ve pazarlayan bir merkez olmak.

Hedef

Tarım ve Gıda İleri Teknoloji Merkezi Agro Hub ile tarım ve gıda değer zincirinde;

Dünyada ve ülkemizdeki değişimlere ve yaşanan sorunlara karşı, tarım ve gıda sektörünün ihtiyacı olan dijital dönüşüm için kapsayıcı ve hızlandırıcı sosyal bir etki yaratmak,

Teknoloji geliştirme ve entegrasyonunda öncü çalışmalar gerçekleştirmek,

Çiftçilerin teknoloji okur yazarlığını ve kullanımını arrtırmak,

Kamu, üniversite ve teknoloji firmaları ile ortak çalışma yaparak özel sektör ile çiftçiler arası iş birliği fırsatlarını oluşturmak ve projelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

Katma değer yaratacak dijital tarım veri analizi çalışmalarında yer almak,

ve tüm paydaşlarımızın birbirinden öğreneceği ve birlikte çalışacağı açık inovasyon ortamı oluşturmak

için bu vizyonu başlatıyoruz.

Değer Önerimiz